Aconitum episcopale

Perenner - örtartade växter som kommer tillbaka år efter år, efter år...

De örtartade växterna övervintrar oftast under eller intill markytan. Blad och skott förtvinar till vintern och växer upp igen till sommaren. De örtartade växterna indelas i ettåringar, två-åringar eller fleråriga växter beroende på antalet växtperioder. Fleråriga örtartade växter kallas perenner

Källa: Mustila Arboretum

En del av perennerna kallar jag mormorsväxter eftersom de har en lång historia i våra trädgårdar. Jag tänker på pioner, sensommarens phlox och nejlikor till exempel. Andra perenner passar i den halvskuggiga lundmiljön eller torvpartiet och här finns många av mina favoritväxter.

The pictures are all protected by © and are not to be used without my permission