Leucojum - snöklocka är fleråriga örtade lökväxter som bidrar vårvinterblomning eller försommarblomning beroende på sort. Släktet tillhör amaryllisfamiljen som du kan läsa mer om på länken - Amaryllidaceae.

Bladen är basala och smalt lansettlika i en vacker och blankt klargrön färg. Kalkbladen är fria, lika stora och sammansatta i en klocka med spetsiga flikar. Kalkbladen är gnistrande vita med en grön eller gul fläck.

Kan påminna om snödroppar men hos snöklockan är alla kalkblad lika stora och bladens färg klart grön medan snödroppens blad är mera vaxartat grågröna. Snöklockan blir också högre. Men framförallt är snöklockan större i alla delar.

Etymologi - släktnamnet Leucojum kommer av grekiskans leukos (vit) och ion (viol).

I odling finns snöklockan, Leucojum vernum, som också växer vilt i Sverige och sommarsnöklockan, L. aestivum.

Betoning: Leucojum

Odla Leucojum - snöklocka

Trivs bäst i ett soligt till halvskuggigt läge i en fuktig och mullrik jord. Jorden bör torka upp något under sommaren. Trivs bra i lunden under träd och buskar där jorden naturligt torkar upp under sommaren.

Den sprider sig med frö där den trivs men anses ibland svåretablerad. Kan med tiden bilda vackra mattor.

The pictures are all protected by © and are not to be used without my permission

 

vernum

Snöklocka, C, Ö och S Europa

Snöklockan är en tidig lökväxt som hos mig ofta står i knopp i februari. 

Klocklika, svagt doftande, vita blommor som i ändan av kronbladen har gula (L. vernum var. carpathicum) eller gröna (L. vernum var. vernum) fläckar.

Lökarna klarar inte av lång lagring och bör därför planteras tidigt på hösten.

v. carpathicum

Gula fläckar på kalkbladen i övrigt som arten

aestivum

Sommarsnöklocka, C och S Europa - N Iran

Vita klocklikablommor som kommer i små klasar på försommaren.

35 cm, maj

'Gravetye Giant'

Selektion av William Robinson (1838-1935)

En kultivar som blir högre och kraftigar än arten och som får upp till 8 klockor per stjälk. Blommorna är vita och något doftande 2 cm vida.

Belönad med AGM

> 60 cm, maj