natur & trädgård i ord och bild

MIN TRÄDGÅRD

MIN TRÄDGÅRD

Trädgården är belägen ungefär mitt emellan Göteborg och Trollhättan och ligger i zon 1-3 beroende på var jag planterar. Det finns väldigt skyddade lägen och mer utsatta. Tomten sluttar västerut men höjdskillnaderna tas upp av några bergskanter som skapar mer plana ytor emellan. Längs den västra gränsen står ett antal gamla askar. Och därnere har jag i tanken placerat lunden som är ca 1000 kvadratmeter stor.

Längs den södra gränsen finns en sluttande del som faller från öst till väst och med en bergskant i samma längsriktning ungefär 10 meter från gränsen. Längs berget rinner en dagvattendränering som släpps ut i det övre hörnet. Tanken är att det här blir en bra yta - fuktig och solig - för att plantera irisar som gillar fukt. Bergskanten blir också en naturlig avskärmning mot nästa trädgårdsrum mot norr - lunden jag nämnde ovan.

Ovanför huset i sydöst finns en planare bergsyta där jag tänker mig en grusgård precis som på min förra tomt. Även här finns en naturlig avgränsning i form av en bergsrygg i samma öst-västliga riktning som längre ner på tomten. Norr om berget som skiljer platån från marken finns grönsakslandet som är ca 250 kvadratmeter stort.

I den här öst-västliga sluttningen längs den södra gränsen är tanken att fuktälskande iris och en del pioner ska växa...

Lunden österut

Lunden

Ett stort område som ska få många mindre planteringar. En svag sluttning från öster och västerut med en bergvägg i övre ändan...

Nedre lunden österut

Sydvästra hörnet

Längst ner i sydväst står en transformator station och bergsryggen som går i öst-västlig riktning tar slut. Men ändå ett område om ca 200 kvadratmeter

Heuchera 'Marmalade'

Grusgården

Högsta punkten ligger i sydost och får fantastiskt mycket sol.

Grönsakslandet

En del av tomten avstyckad från mina föräldrar. Här är jorden god och förutsättningarna goda med berg på båda sidor som jämnar ut temperaturskillnader