- min trädgård -

en resa med många tankar

Mina Växter

min trädgård

- innehållsrik med mycket berg och sten -

Min trädgård är belägen ungefär mitt emellan Göteborg och Trollhättan och beroende på var jag planterar är zonen nånstans mellan 1 och 3. Dessutom finns det väldigt skyddade lägen men också mer utsatta. Det finns också flera synliga bergväggar och därför skapas ett mikroklimatet nära dem som är väldigt gott. Där kan jag odla många känsliga växter.

De allra flesta av mina växter trivs bäst i en lundmiljö och i torvpartier eftersom det är den miljö jag trivs bäst i i naturen. Därför är antalet rododendron stort liksom bland annat lönnar och magnolior.

Tomten för min trädgård

Tomten sluttar mot väster genom flera höjdkurvor men höjdskillnaderna skapas huvudsakligen av några bergskanter som skapar mer plana ytor där emellan.

Längs den södra gränsen finns en sluttande del som faller från öst till väst och med en bergskant i samma längsriktning ungefär 10 meter från gränsen. Längs berget rinner en dagvattendränering som släpps ut i det övre hörnet av tomten. Tanken är att det här blir en bra yta - fuktig och solig - för att plantera irisar som gillar fukt. Men bergskanten blir också en naturlig avskärmning mot nästa trädgårdsrum mot norr - lunden jag nämnde ovan. Det visar sig också att det fanns en del lera i botten så där finns numera också många pioner.

Högst i min trädgård

Två av de högst belägna ytorna är eller har varit gräsmatta och det är öppna, solexponerade lägen. Där brukar det därför torka ut sommartid och gräset visar snabbt hur torrt det är. Och det gör det till ett bra läge för att plantera lökväxter och andra som tycker om att bakas sommartid.

Grönsaksland i en bergsomgiven svacka

Norr om en bergskam finns grönsakslandet som är ca 250 kvadratmeter stort.

Sammanfattningsvis...

Jag har förutsättningar för att odla många olika växttyper i lägen som passar dem. Det jag däremot inte gör är traditionella sten- eller alpina partier. Jag är lat och upplever att de kräver för mycket skötsel.

Du hittar en överblick över de här planteringarna HÄR. Vill du kontakta mig eller kanske komma på ett besök kan du nå mig via kontaktformuläret.

THE PICTURES ARE ALL PROTECTED BY © AND ARE NOT TO BE USED WITHOUT MY PERMISSION

Iris sibirica 'Tornado Rose'

Sluttning för iris

I den här öst-västliga sluttningen längs den södra gränsen är tanken att fuktälskande iris och en del pioner ska växa...

Man anar en bergskant bakom träden och buskarna och där finns en dagvattenavrinning som gör att det rinner vatten så länge vi har normala somrar.

 

Regnen -det är frodigt i norra lunden

Lunden

Lundmiljöer och växter för de miljöerna är också mina favoriter så därför är ett stort område vikt för dem. En svag sluttning från öster och västerut med en bergvägg mot öster i den övre ändan...

Och här tänker jag plantera de flesta av mina rododendron och  magnolior som jag skaffat.

Läs mer...
Skisser - översikt tomten

Sydvästra hörnet

Längst ner i sydväst står en transformatorstation och bergsryggen som går i öst-västlig riktning tar också slut härnere. Men det är ett område som är ca 200 kvadratmeter där vatten från dagvattendräneringar rinner.

Crocus vernus 'Jeanne d'Arc' och Iris 'George'

Grusgården

Högsta punkten ligger i sydost och får fantastiskt mycket sol. Jag älskar grus och jag älskade grusgården som jag hade vid mitt förra hus.

Den här högt belägna delen får sol nästan hela dagen den har också lätt jord som torkar ut sommartid. Perfekt för små lökväxter som vill ha torra somrar men det finns många perenner som också föredrar den typen av läge.

Grönsakslandets nya bäddar

Grönsakslandet

En del av tomten avstyckad från mina föräldrar. Här är jorden mycket bra och förutsättningarna goda med berg på båda sidor som jämnar ut temperaturskillnader. Faktum är att många dagar sommartid är det för varmt i grytan som bildas mellan bergen.

Min trädgård

Läs mer om min trädgård HÄR.

 

Planteringar

Beskrivningar och bilder av olika områden hittar du HÄR

 

Kontakt

Har du frågor eller vill du besöka mig och trädgården? Skicka ett meddelande via kontaktformuläret HÄR

sociala medier