Nuvarande och tillfällig trädgård

Min tillfälliga trädgården är belägen ungefär mitt emellan Göteborg och Trollhättan och ligger i zon 1-3 beroende på var jag planterar. Det finns väldigt skyddade lägen och mer utsatta. Det är en före detta potatisåker och hit flyttade jag det mesta av mina växter innan jag la ut huset till försäljning.

Jorden förbättrade jag så att det skulle passa växterna hyfsat. Det har varit värre med halvskugga och skugga. De sista 3 åren har jag börjat skapa våtbäddar - mest för jag vill kunna flytta jorden jag kört dit och sedan bättrat på.

Du hittar en överblick över de här planteringarna HÄR.

En ny tomt...

Är under bildning av lantmäteriet men det har dragit ut på tiden. Här kan du se några bilder från den... Det finns plats för en rejäl lund med överskuggande lövträd.

Tomten sluttar västerut men höjdskillnaderna tas upp av några bergskanter som skapar mer plana ytor emellan. Längs den västra gränsen står ett antal gamla askar. Och därnere har jag i tanken placerat lunden som är ca 1000 kvadratmeter stor.

Längs den södra gränsen finns en sluttande del som faller från öst till väst och med en bergskant i samma längsriktning ungefär 10 meter från gränsen. Längs berget rinner en dagvattendränering som släpps ut i det övre hörnet. Tanken är att det här blir en bra yta - fuktig och solig - för att plantera irisar som gillar fukt. Bergskanten blir också en naturlig avskärmning mot nästa trädgårdsrum mot norr - lunden jag nämnde ovan.

Bakom där ett eventuellt hus är tänkt att ligga i sydöst finns en planare bergsyta där jag tänker mig en grusgård precis som på min förra tomt. Även här finns en naturlig avgränsning i form av en bergsrygg i samma öst-västliga riktning som längre ner på tomten. Norr om berget som skiljer platån från marken finns grönsakslandet som är ca 250 kvadratmeter stort.

Jag ska försöka göra en skiss...

Sluttning för iris

I den här öst-västliga sluttningen längs den södra gränsen är tanken att fuktälskande iris och en del pioner ska växa...

Man anar en bergskant bakom träden och buskarna och där finns en dagvattenavrinning som gör att det rinner vatten så länge vi har normala somrar.

 

Lunden

Ett stort område som ska få många mindre planteringar. En svag sluttning från öster och västerut med en bergvägg mot öster i den övre ändan...

Jag kommer spara några träd som höga överståndare. Tyvärr växer det inga tallar här, ännu... Men här tänker jag mig de flesta av mina rododendron och  magnoliasorter som jag skaffat.

Nedre lunden österut

Sydvästra hörnet

Längst ner i sydväst står en transformator station och bergsryggen som går i öst-västlig riktning tar slut. Men ändå ett område om ca 200 kvadratmeter som kommer få del av samma dagvattenavrinning delvis.

Plats för några större träd som kan ge skugga tänker jag och vem vet mer? Det är en liten sluttning som planar ut och bildar som en grop.

Crocus vernus 'Jeanne d'Arc' och Iris 'George'

Grusgården

Högsta punkten ligger i sydost och får fantastiskt mycket sol. Jag älskar grus och jag älskade grusgården jag hade vid mitt förra hus. Så en favorit som kommer upprepas.

Den här högt belägna delen får sol nästan hela dagen, har lätt jord som torkar ut sommartid. Perfekt för små lökväxter som vill ha torra somrar men det finns många perenner som också föredrar den typen av läge.

Grönsakslandet

En del av tomten avstyckad från mina föräldrar. Här är jorden mycket bra och förutsättningarna goda med berg på båda sidor som jämnar ut temperaturskillnader. Faktum är att många dagar sommartid är det för varmt i grytan som bildas mellan bergen.