Vanliga sjukdomar hos pioner

Vanliga sjukdomar hos pioner – det är inte så många sjukdomar som drabbar pioner. Pioner är oftast både friska och långlivade och de vanligaste sjukdomarna är mer estetiskt tråkiga än farliga för pionen. Det bästa sättet att undvika sjukdomar är rätt plantering i bra jord och att hålla en bra luftcirkulation runt plantan. Regelbunden gödsling med fokus på kalium och fosfor för att stärka plantan och stimulera knoppbildning hjälper till. Höga halter kväve kan gynna svampangrepp.

När det händer

Men ibland drabbas de av sjukdomar. Och då är det normalt sett någon av dessa vanliga sjukdomar hos pioner som du kommer stöta på. Det finns flera mer eller mindre vanliga sjukdomar hos pioner. Skadegörare är däremot ganska ovanligt. Jag nämner de vanligaste sjukdomarna jag hittat och av dem har jag sett piongråmögel och bladfläcksjuka bland mina pioner. Det finns också ett virus som visar sig som ett gult åderverk i bladen.

Piongråmögel, Botrytis paeoniae

En svampsjukdom som angriper pionskotten vid jordytan och som ofta syns som ett brunt slem eller till och med mögelsporer. Men angrepp kan visa sig även högre upp på  blad som kan få svarta eller bruna fält och knoppar kan stanna i öppningen. Ofta visar sig angreppen när skotten blivit 10 – 30 cm höga och ett synbart friskt skott lägger sig ner. Fuktigt väder ökar angreppen och en fuktig höst/vinter kan ge mer skador nästa säsong. Små angrepp kan man begränsa genom att skära bort skotten eller angripna blad och sedan byta det översta jordlagret. Skadar normalt sett inte roten.

Botrytis svampar är saprophytiska och parasiterande. De sporproducerande strukturerna hos svampen utvecklas längs basen på ruttnande stjälkar och överlever bland skräp som lämnas i trädgården över vintern. På våren bildas nya sporer som sprids till döende, skadade eller mycket mjuk plantvävnad. Allt eftersom sjukdomen breder ut sig bildas grått mögel. Möglet består av sporer som är antingen vindburna eller som sprids genom skvätt till ny vävnad som infekteras.

Förebygga piongråmögel

Pioner mår bra av att stå luftigt så att luften cirkulerar runt plantan. Det är också bra att skära bort överblommat och allt som ser angripet ut. Tvätta redskapen med exempelvis T-röd mellan varje planta. Klipp bort alla blad efter första frosten under jord eller så nära jordytan som möjligt. Förstör materialet genom bränning eller lägg det i soporna. Lägg aldrig sjukt material i komposten.

Om plantan varit angripen lägg på ett tunt lager sand över mitten och en bit utanför eftersom sporer övervintrar i jorden. Sporerna sprids sen upp på skotten genom tidiga vårregn som skvätter upp jord och sporer på skotten.

Man kan också stärka både plantan och jorden genom att behandla med goda svampar, Trichoderma, som bland annat finns i ett preparat, Binab, som antingen kan myllas i jorden eller sprutas på jord och blad. Det finns också ett kombinerat svamp- och gödselpreparat, Biobalans, som jag inte har testat.

Phytophthora cactorum

En mögelsjukdom som påminner om piongråmögel fast inget synligt mögel eller sporer finns. Infekterade delar blir mörkbruna till svarta och läderartade. En dödlig sjukdom och plantan ska grävas upp och förstöras, all jord ska bytas. Den här sjukdomen har jag inte hittat bland mina pioner.

Bladfläckssjuka, Cladosporium paeoniea

Kommer oftast under sommaren efter att pionerna blommat. Angreppen börjar med små röda prickar på pionbladen. Prickarna blir sen bruna, violetta eller svarbruna och växer ut till större fläckar. Hela blad kan drabbas och till och med rulla ihop sig. Kvävebrist kan bidra.

Förebygga bladfläckssjuka

Marktäckning är bra eftersom det här är en svampsjukdom som sprids från jorden från jord som skvätter upp på bladen vid till exempel regn. Jag har brukat täcka med halm och fått mindre angrepp. Men var försiktig med täckning över själva kronan och använd hellre ett tunt lager sand där, se piongråmögel.  Klipp bort och förstör alla blad och stjälkar som drabbas och tvätta verktygen med tex T-röd.

Kalkning kan förebygga. Undvik att vattna på bladverket särskilt kvällstid.

Järnbrist

Visar sig som gula eller gulnande blad med gröna nerver. Avhjälps med en järnberikad gödselgiva.

Virus

Visar sig som gula streck, ringar mm hos angripna plantor. Det finns inga namnsatta virus hos pioner men generellt bör angripna plantor grävas upp och förstöras. Jorden bör bytas.

Rotnematoder, Meloidegyne

Parasiter som tar sig in i pionrötterna och kapslar in sig, visar sig som ärtlika knölar på pionrötterna och genom missfärgning inuti roten. Drabbar oftare plantor i lätta, syrerika jordar eftersom parasiternas nymfer lättare överlever där. Tyngre lerjordar är syrefattigare och därför söker sig parasiterna högre upp och har svårare att överleva till exempel frost.

Om man upptäcker en infekterad planta ska den grävas upp tillsammans med en rejäl jordklump liksom jorden runt. Man ska inte plantera någon ny pion på platsen. Jorden som grävs upp bör saneras eller förstöras.Plantan kan eventuellt räddas läs en beskrivning här .

Hur sprids de små nymferna? Genom infekterade plantor, krukor, verktyg som man bearbetar jorden med, skor, djur och genom rinnande ytvatten. Så var uppmärksam inte bara på egna utan också på köpta och fådda plantor.

Förebygga rotnematoder

Kontrollera rötterna på pioner du planterar antingen de kommer från en odlare eller privatträdgård.

Avslutningsvis

Det var lite om de vanliga sjukdomar hos pioner.  Mina pioner som jag odlar hittar du HÄR.