natur och trädgård i ord och bild

Vad är lund, våtbädd och torvparti?