Rhododendron vackra växter året runt

Rhododendron fungerar bra när man vill skapa rum eller gestalter i trädgården. De har lite av en särställning mellan blommor och träd. Rhododendron är oftast vintergröna och sammanhållna buskar som kan kombineras med andra surjordsväxter. De skapar rum och ger en grön känsla när allt har vissnat ner framåt höstkanten.

När jag väljer...

Växtsätt, bladutspring och så kallat indument och/eller toment hos rhododendron är de viktigaste delarna. Blomningen är oftast sekundär. Rhododendron med indument, ludd på ovansidan bladen, eller toment, ludd på undersidan ger extra blickfång. Det här filtliknande luddet kan vara allt från kanelbrunt, till gult, till silverfärgat och ger mycket vackra kontraster när de nya bladen kommer. Det är underbart att känna på det mjuka luddet med fingrarna. Men lagom är bäst eftersom man lätt gnider bort det. Indument/toment skyddar busken mot inkräktare. Rh. pachysanthum är en art med ett imponerande indument som skiftar från vitt till silvergrått via orange/kanelbrunt.

Släktnamnet, Rhododendron, kommer från grekiskan och betyder i direktöversättning rhodo = ros eller blomma och dendron = träd. Helt enkelt ett blommande träd. Linné tog namnet och gav det till rhododendron. Men långt tidigare hade läkaren (och botanikern) Dioskorides gett det till Nerium oleander år 100 efter Kristus.

Rhododendron - odla

Rhododendron är i grunden väldigt tåliga men om du vill få vackrast möjliga plantor så finns några riktlinjer. Jorden, planteringsmediumet, ska vara luftig så att buskarnas trådsmala rötter kan väva sig in i den. Buskarna står gärna tätt. Ph-värdet i en rhododendronplantering ska vara 5,5 eller något lägre. Det är bra om man kan göra en 'raised bed', dvs en plantering som är upphöjd ca 30 cm och som har en kant av torvblock. I bädden blandar man sedan ett medium som består av 80% grov naturtorv och 20% barkmull. En luftig och genomsläpplig blandning med ett ph på ca 5 som ger mycket bra förutsättningar. Det finns de som har börjat odla rhododendron i ren sand i en sk våtbädd. Jag har inte testat ännu...

Tänk på var och hur arten växer i det vilda. Storbladiga arter tål till exempel inte så mycket blåst medan småbladiga oftast växer naturligt i mer utsatta miljöer. Vissa arter och hybrider behöver en del sol för att hålla sig kompakta andra klarar både mer och mindre sol.

Näringstillförsel skadar inte. Men kontrollera så att gödningen inte höjer ph-värdet. Kalium gynnar blomningen hos buskarna. Kväve gynnar tillväxten av buskens storlek.

Rhododenrona är så många att sidan är uppdelad i arter med sina direkt härledda  hybrider och därefter hybrider resp hybrider i Yakushiman-gruppen. Detta för att få till en vettig sidlängd

The pictures are all protected by © and are not to be used without my permission