Rhododendron vackra växter året runt

Det här är ett släkte med buskar men som också kan bli riktigt stora, trädlika, både hos oss och i naturen. Tänk på att många plantskolor anger sluthöjden men menar egentligen den höjd busken har efter 10 år och de stannar inte i växten även om takten kan minska. Men det behöver inte vara en nackdel tvärtom, det är spännande att vandra en stig bland gamla rododendron med sina knotiga och nakna grenar som man kan göra i till exempel Göteborgs botaniska.

De flesta arter i släktet är vintergröna men precis som hos våra tallar fälls äldre blad medan busken behåller de nyare, 1-5 år har jag läst. Jag tycker de är perfekta för att skapa rum eller gestalter och för att ge struktur i planteringar vintertid. Och visst har de lite av en särställning någonstans mellan blommor och träd. Jag vill ha en trädgård som lockar ut mig vintertid också och då är vintergrönt och former bra. Och det finns massor av annat som trivs i samma förhållanden. 

När jag väljer...

Då tittar jag på - växtsätt, blad, bladutspring och om de har så kallat indument och/eller toment i första hand och i andra hand tittar jag på blomningen. Blommorna är viktiga men jag vill att buskar jag odlar hos mig ska vara fina mer än en del av året. Och sen är doft ett stort plus - jodå det finns doftande rododendron. Blomningstiden spelar också roll. Jag kan ha blommande buskar ur det här släktet från tidiga våren till högsommaren.

Kort om ludd på rododendronblad

Indument är luddet som sitter på undersidan av bladet medan toment är luddet på ovansidan - kort. Det finns många sorter där de nya bladen har både och och det kan dessutom ha olika färg på ovansidan och undersidan. Ludd på ovansidan försvinner hos de flesta bladen under sommaren medan det på undersidan kan sitta kvar bladets livslängd. Det här är olika från art till art. Det här filtliknande luddet kan vara allt från kanelbrunt, till gult, till silverfärgat och ger mycket vackra kontraster när de nya bladen kommer. Det är underbart att känna på det mjuka luddet med fingrarna. Men lagom är bäst eftersom man lätt gnider bort det. Indument/toment skyddar busken mot inkräktare. Rh. pachysanthum är en art med ett imponerande indument som skiftar från vitt till silvergrått via orange/kanelbrunt.

Släktnamnet, Rhododendron, rododendron på svenska, kommer från grekiskan och betyder i direktöversättning rhodo = ros eller blomma och dendron = träd. Helt enkelt ett blommande träd. Linné tog namnet och gav det till rhododendron. Men långt tidigare hade läkaren (och botanikern) Dioskorides gett det till Nerium oleander år 100 efter Kristus.

Och om jag blandar stavningarna rododendron och rhododendron beror det på att det är ganska nyss man bestämt att rododendron ska heta och stavas så på svenska - det är svårt att lära om...

Rhododendron - odla

Rhododendron är i grunden väldigt tåliga men om du vill få vackrast möjliga plantor så finns några riktlinjer. Jorden, planteringsmediumet, ska vara luftig så att buskarnas trådsmala rötter kan väva sig in i den. Buskarna står gärna tätt men trots det så behöver luften kunna cirkulera annars kan svampsjukdomar få fäste och sprida sig. Ph-värdet i en rhododendronplantering ska vara 5,5 eller något lägre. Om jag har en tung jord med dålig genomsläpplighet kan jag skapa en upphöjd bädd. Den bör vara ca 30 cm hög med en kant av något slag. I den lägger man en blandning av ca 80% grov torv och 20% barkmull och tillsammans bildar de en luftig, genomsläpplig men ändå fuktighetshållande jord som har ett pH på ca 5%. Men det kan också vara värt att testa en bädd med ren sand i en så kallad våtbädd särskilt om du vill testa arter som är på eller över gränsen för sin härdighet. 

Tänk på var och hur arten växer i det vilda. Storbladiga arter tål till exempel inte så mycket blåst medan småbladiga oftast växer naturligt i mer utsatta miljöer. Vissa arter och hybrider behöver en hel del sol för att hålla sig kompakta andra klarar både mer och mindre sol.

Näringstillförsel skadar inte. Men kontrollera så att gödningen inte höjer ph-värdet det gör till exempel Algomin. Kalium gynnar blomningen hos buskarna. Kväve gynnar tillväxten av buskens storlek.

Du kan läsa om stressymptom och sjukdomar HÄR.

Jag har delat upp mina rododendron på flera sidor eftersom de med tiden blivit så många att en enda lång sida var för mycket helt enkelt. Arterna för sig med vissa undantag, sen hybrider respektive hybrider i Yakushimanum-gruppen och på sistone en sida för spännande korsningar. De sista är ofta olika korsningar mellan arter och många är frösådda av rododendronentusiaster. 

The pictures are all protected by © and are not to be used without my permission