Barrträd & -buskar ger form och grönska vintertid

Barrträd & -buskar ger form och grönska vintertid

Barrträd liksom Rhododendron tillför färg och struktur till en vintertrött västkustträdgård. Det finns fler släkten än olika tallar och granar som idegran till exempel. Många är tacksamma att klippa och forma fritt. Jag har tidigare haft tomter där tallar växt naturligt och jag har därför inte odlat jättemånga barrväxter. Men jag tycker mer och mer om deras olika barr i blågrått, gult och mörkgrönt, vackra kottar och en del släkten med vacker höstfärg.

Utmaningen i att odla ceder som ju är gigantiska exoter i mer sydliga länder. Vackert spretigt växtsätt tycker jag.

Picea vs Abies - för mig är båda granar. Men Picea är det släkte som vår vanliga gran tillhör. Abies, ädelgranar, är ett släkte om ca 50 arter och som sen har mängder av namnsorter. Granarna ur Abies har mjukare, icke stickande barr och slätare bark. Kottarna oftast upprätta ovan grenarna. Kottarna hos Picea släktet hänger.

Odla barrträd

De flesta granar vill ha väldränerad och något sur jord. Så blanda gärna grus och torv i den vanliga trädgårdsjorden. Om du dessutom har tillgång till s.k. skogsjord med barr- och lövrester så är detta humus bra att blanda i. De s.k. upphöjda bäddarna brukar fungera bra för både granar och de flesta andra vintergröna växter.

Tall trivs bäst när den får växa i sol, men de klarar också av vandrande skugga. De är anspråkslösa och kan växa på torr och mager jord även om den trivs bäst och ser frodigare ut planterad i djup, väldränerad, fukthållande och humusrik jord.

Tänk på

Alla vintergröna träd och buskar, barrträd och rhododendron, behöver täckas om det är tjäle i jorden när solen börjar skina på vårvintern. Det blir helt enkelt en uttorkning eftersom rötterna inte kan ta väta ur jorden medan solen torkar ut barren. Så planera för att kunna täcka innan tjälen kommer.

Nedan en presentation av de barrträd jag odlar. Rhododendron är också vackra och oftast vintergröna buskar, du hittar de HÄR.

The pictures are all protected by © and are not to be used without my permission

Abies koreana 'Brevifolia'

Abies pinsapo 

Spanskgran, SV Spanien

Barrträd med grågröna, täta barr. Arten kan bli 30 meter hög. Med åldern växer den mer oregelbundet.

Barken är slät och mörkt grå men blir fjällig med åldern.

Grenarna är raka och väldigt stela

Den jag odlar här är antagligen en namnsort, ev en 'Glauca' även den.

Abies pinsapo 'Aurea'

Gyllene spanskgran

Frösådd introducerad 1868 av Adrien Sénéclauze Nursery från Bourg-Argental, France.

En gyllene variant som har kvar det symmetriska växtsättet och styva, korta barren som arten har. Lysande gula nya skott som övergår i grönt under vintern beroende på klimat. Den gula färgen är mest tydlig på ovansidan av de nya skotten.

En betydligt mera vinterkänslig selektion och unga exemplar får lätt soltorka.

Växer långsammare eftersom den saknar klorofyll i barren. Växer endast ca 10 cm per säsong och formar  ett litet kompakt träd ca 120 cm brett och 150 cm högt på 10 år.

Abies pinsapo 'Glauca'

Upprätt, brett kägelformat växtsätt, med blågrå styva och tjocka barr. Kottarna är cylindriska, ljust bruna och upprätta.

De grågröna barren växer radiellt runt skotten och är ca 2 cm långa. Både manliga och kvinnliga kottar uppträder på samma träd. De är till att börja med ljust gröna eller purpurfärgade och mognar senare till brunt. När kottarna är mogna öppnas fjällen och de vingförsedda fröna kan släppas. Som etablerat träd är tillväxten ca 30 cm per år.

 

Cedrus libani 'Aurea' 

Barren är lysande gulla när de kommer på våren och övergår sen sakta i fräscht grönt under sommaren. Blir sen gula igen under höst och vinter.

Cedrar kan beskäras vilket de tål väl om det görs tidig vår eller under sommaren. Men det är ett träd med karaktäriskt växtsätt så bibehåll utseendet.

Växer bra i de flesta jord men vill inte ha sur jord. Välj ett soliga läge och undvik frosthål i trädgården.

10 m på sikt

Cedrus libani 'Blue Fountain' 

Mycket förbättrad förgrening och djupare blå färg hos den här selektionen jämfört med varianten ‘Glauca Pendula’.

'Blue Fountain' är en mutant som valdes ut från Cedrus libani ‘Atlantica Glauca’ av Detlef Dierks på plantskolan Dierks Konrad i Bad Zwischenahn/Ekern Tyskland.

Cedrus libani 'Glauca' felmärkt? Antagligen C atlantica Glauca-gruppen

Dekorativt, oregelbunden tillväxt. Hängande grenar.  Blå eller silvergrå nålar.

6 - 10 m

Chamaecyparus obtusa 'Butterball'

Eddie Rezek of Malverne, New York, Long Island

Klart citrongula skottspetsar på  tätt packade grenar. Bollformad sort med starka färgkontraster mot det äldre mörkt gröna skotten. Ett bra val eftersom den behåller sitt rundade växtsätt och växer mycket långsamt.

Behöver fuktighetshållande, väldränerad jord.

 

Chamaecyparus obtusa 'Kamarachiba'

En semi-dvärg med ett brett och utbrett växtsätt. Mycket vacker textur och färg. Fint förgrenade grenar som bär ljust guldgröna barr. Barken är delvis synlig på grenarna och ger ett rosa-orange intryck.

Långsamväxande buske ca 60 cm hög och 90 cm bred efter 10 år.

 

Juniperus procumbens 'Nana'

Japansk krypen

Mycket låg och kompakt växande krypen. Korta och tätt växande sidogrenar ger ett kompakt utseende.

20 cm

Juniperus squamata 'Blue Star'

Himalayaen, kulturursprung

Kompakt och långsamväxande buske med ett högbyggt utseende. Silverblått, stålblått barr och blå, bärlika kottar

30 cm

Larix Kaempferi 'Diane'

Japansk lärk, Japan

Stam och grenar är förvridna och skruvade. Efter 10 år ca 3 m hög men växer saktatill 7-8 m. Vridna blågröna och mjuka barr

30 cm

Picea glauca 'Alberta's Globe' syn. 'Haal'

Liten och mycket kompakt växande gran som bildar en något konisk form. Vackert mellangrönt, småttigt barr.

Picea glauca 'Echiniformis'

Halvt klotformad dvärggran med silvrigt grågröna barr.

Växer långs och trivs i ett soligt läge.

> 100 cm

Picea pungens 'Maigold'

Blågran

Vacker nyintroduktion där de nya skotten är lysande gula. Bildar en kon allt eftersom den växer upp

Pinus cembra 'Glauca'

Brödtall, C Europa

Kraftigt blådaggiga barr. Upprättväxande tall som växer långsamt

> 7 m

Pinus nigra 'Molette'

Svarttall, Europa, Österrike

Molette verkar vara en smalt pelarväxande tall med mycket långa och ev något vridna barr.

Pinus nigra 'Spielberg'

Svarttall, Europa, Österrike

En naturligt förekommande mutaion av svarttall. Den har långa, något bridna barr i en mättat grön nyans.

Pinus strobus 'Pendula'

Weymouthtall, NC och Ö Nordamerika

Löst uppbyggt träd med hängande grenar. Behöver bindas upp tills den nått önskad höjd. Sedan kommer den fortsätta sitt hängande växtsätt och bilda en stor och vid form.

Barren är många, långa och blågröna i färgen. Grenarna växer ofta i en svepande form. Blir med tiden ett stort träd men är ett fantastiskt vackert och elegant träd där det får plats.

4 m

Pinus wallichiana

Himalayatall, Afghanistan - Himalaya

Extraordinärt långa barr upp till 20 cm långa. De växer 5 och 5 i knippen och barren är silvrigt blå. Unga barr är upprätta men som äldre får de ett hängande utseende

Pinus x Schwerinii

Hybridtall, Pinus strobus x  P. wallichiana

En arkitektoniskt spännande tall med att lite spralligt och knixigt växtsätt. Huvudstammen sträcker sig snabbt upp i höjden och sträcker ut långa horisontella grenar med luftiga barrknippen. Blågröna barr sitter i knippen, fem och fem. Barren är påfallande långa, tunna och mjuka. Trädet får dessutom vackra kottar som är långa, smala, något svängda och som hänger lodrätt ned i knippen. Först är de blåaktiga men som mogna blir de varmbruna, betydligt bredare och sitter vanligen kvar på trädet tills nästa omgång kottar mognar.

Sciadopitus verticilliata

Solfjädertall, Japan

Ett litet träd med speciella barr som lockar många odlare. Växer pyramidformat och bär blankt gröna och breda barr som är kransformigt placerade runt grenarna. Barken är mörkbrun och flagnar dekorativt. Mycket långsamväxande.

Soligt till halvskuggigt läge i en väldränerad och lätt mullrik jord.

2 - 3 m

Taxodium distichum

Sumpcypress, SC - NÖ USA

Ett snabbvuxet träd som släpper sina barr på hösten. Oftast ett blickfång på grund av sin gulorangea - rostbruna höstfärg innan dess. Nya och vackert gröna barr på våren ger ett frodigt uttryck.

De växer naturligt i SÖ Nordamerikas mangroveskogar ofta i vattnet. Men i vårt kyligare klimat bör vi odla de betydligt torrare men i kanten av vattendrag så att de kan dricka vid behov.

Växtsättet är kolonnformat. Stammarna är bruna och har ofta grunda men täta sprickor och med långa, kvarhängande barkstrimmor. Utvecklar rotknän nere vid marken när de får tillräckligt med fukt.

Taxus baccata 'David'

Brett pelarformat växtsätt. Barren är mjuka och kantade i gult.

Taxus baccata 'Litfaß'

Smalt växande pelaridegran

Taxus baccata 'Rushmore'

Oregelbundet, upprätt tillväxt. Kompakt och långsamt växande. Mörkgröna nålar.

Taxus cuspidata 'Golden Jubilee'

Nytillväxten är gul och de gröna barren har en tunn ljusare kant

Taxus sticklingar av en okänd pelarform

Smalt, pelarformat växtsätt

Thuja occidentalis 'Brobeck's Tower'

Elegant och upprättväxande Thuja med ett smalt växtsätt. Får normalt sett en enda stam

Tsuga canadensis 'Compacta'

En låg kompakt form med något gul-grågrönt barr

En stickling där sorten kommer österifrån. 'Compacta' hittar jag inte i länkar från väst.