Barr träd & buskar ger grönska vintertid

Barr träd & buskar ger grönska vintertid

Barr både träd och buskar liksom Rhododendron tillför färg och struktur till en vintertrött västkustträdgård. Det finns fler släkten än gran och tall, idegran är ett exempel.  Många är tacksamma att klippa och forma fritt. Jag har tidigare haft tomter där tallar växt naturligt och jag har därför inte odlat jättemånga barrväxter. Men jag tycker mer och mer om deras olika barr i nyanser av blågrått, gult, grönt och mörkgrönt, vackra kottar och en del släkten med vacker höstfärg.

Ceder är vackra barrträd - exoter som är värda  utmaningen. Giganter på sydligare breddgrader men kan bli vackra här också. Jag tycker om det spretiga växtsättet.

Picea vs Abies - för mig är båda granar. Men Picea är det släkte som vår vanliga gran tillhör. Abies, ädelgranar, är ett släkte om ca 50 arter och som sen har mängder av namnsorter. Granarna ur Abies har mjukare, icke stickande barr och slätare bark. Kottarna oftast upprätta ovan grenarna. Kottarna hos Picea hänger.

Odla barr

De flesta granar vill ha väldränerad och något sur jord. Så blanda gärna grus och torv i den vanliga trädgårdsjorden. Om du dessutom har tillgång till s.k. skogsjord med barr- och lövrester så är det  humustillskottet bra att blanda i. Så kallade upphöjda bäddar brukar fungera bra både för granar och de flesta andra vintergröna växter.

Tall trivs bäst när den får växa i sol, men de klarar också av vandrande skugga. De är anspråkslösa och kan växa på torr och mager jord även om den trivs bäst och ser frodigare ut planterad i djup, väldränerad, fukthållande och humusrik jord.

Tänk på

Alla vintergröna träd och buskar, barr och rhododendron, behöver täckas om det är tjäle i jorden när solen börjar skina på vårvintern. Det blir helt enkelt en uttorkning eftersom rötterna inte kan ta väta ur jorden medan solen torkar ut barren. Så planera för att kunna täcka innan tjälen kommer.

Nedan en presentation av de barrträd jag odlar. Rhododendron är också vackra och oftast vintergröna buskar, du hittar de HÄR.

The pictures are all protected by © and are not to be used without my permission

Abies - ädelgranar

koreana - koreagran

En gran som är lätt att känn igen på sitt kompakta, konformiga växtsätt där alla småkvistar är uppåtriktade. Barren är frodigt gröna på ovansidan och nästan helt vita på undersidan. De är förhållandevis korta och är bredast vid spetsen som är trubbig. Kottarna är uppseendeväckande med sin starka purpurblå färg och plus är att den sätter stora mängder kottar redan som ung. I Sverige lär finnas dels koreagran med ursprung från den koreanska ön Cheju-do och de är småvuxna blir på sikt upp till 5 meter höga. Frökälla Uppsala har sitt ursprung ur vildinsamlingar från Sydkorea 1976 och de borde kunna ha en sluthöjd på upp till 8 meter.

koreana 'Brevifolia'

En mycket svagväxande sort med ett oregelbundet, nästan vridet växtsätt.

koreana 'Gait'

Holland omkring 1990

En smalt, upprättväxande An upright, variant av koreagran. Barren är mörkt gröna. Kottarna är djupt purpurfärgade och kommer längs hela den övre delen, ca 50 cm.

Växer ungerfär 2,5 - 15 cm per år och lär landa på 150 cm. Introduced in Holland around 1990. Växer 2,5 - 15 cm per år och lär landa på ca 150 cm

pinsapo 

Spanskgran, SV Spanien

Barrträd med grågröna, täta barr. Arten kan bli 30 meter hög. Med åldern växer den mer oregelbundet.

Barken är slät och mörkt grå men blir fjällig med åldern. Grenarna är raka och väldigt stela. Den jag odlar här är antagligen en namnsort, ev en 'Glauca' även den.

pinsapo 'Aurea'

Gyllene spanskgran

Frösådd introducerad 1868 av Adrien Sénéclauze Nursery från Bourg-Argental, France.

En gyllene variant som har kvar det symmetriska växtsättet och styva, korta barren som arten har. Lysande gula nya skott som övergår i grönt under vintern beroende på klimat. Den gula färgen är mest tydlig på ovansidan av de nya skotten. En betydligt mera vinterkänslig selektion och unga exemplar får lätt soltorka.

Växer långsammare eftersom den saknar klorofyll i barren. Växer endast ca 10 cm per säsong och formar  ett litet kompakt träd ca 120 cm brett och 150 cm högt på 10 år.

pinsapo 'Glauca'

Upprätt, brett kägelformat växtsätt, med blågrå styva och tjocka barr. Kottarna är cylindriska, ljust bruna och upprätta. Barren är grågröna och växer radiellt runt skotten och är ca 2 cm långa. Både manliga och kvinnliga kottar uppträder på samma träd. De är till att börja med ljust gröna eller purpurfärgade och mognar senare till brunt. När kottarna är mogna öppnas fjällen och de vingförsedda fröna kan släppas. Som etablerat träd är tillväxten ca 30 cm per år.

Cedrus - ceder

Barrträd som alltid fascinerat mig med sitt annorlunda och vackra växtsätt. Beskrev 1757 av Christoph Jakob Trev (1695 - 1769).  På grekiska Κέδρος; الأرز på arabiska; cedro i Italien och i Spanien; in Italian and Spanish; ཐང་ཁྲག på tibetanska; och sedir på turkiska.

Cederträd kan bli upp till 40 meter höga i det vilda med hartsdoftande ved. Barken har kraftiga åsar eller är sprucken i kvadratiska rutor. Grenarna är breda och växer i våningar. Skotten är dimorfa med långa skott som bildar ramverket och korta skott som bär den största delen av barren. Barren är vintergröna och nållika 8 - 60 mm långa och de är arrangerade i en öppen spiral på de långa skotten och i täta kluster med 15-45 barr som växer i spiral på de korta skotten. Färgen på barren varierar från gräsgrönt till mörkgrönt till starkt blågrönt beroende på hur tjockt det vita vaxlagret är som skyddar barren mot uttorkning. Frökottarna är fatformade och mellan 6 och 12 cm långa och 3 - 8 cm breda först gröna men mognar till gråbrunt. Pollenkottarna är smala och 3-8 cm långa och kommer under sommaren och sprider sitt pollen under hösten. Det tar ett år för kottarna att mogna.

Cedrar kan beskäras vilket de tål väl om det görs tidig vår eller under sommaren. Men det är ett träd med karaktäriskt växtsätt så bibehåll utseendet.

Växer bra i de flesta jord men vill inte ha sur jord. Välj ett soliga läge och undvik frosthål i trädgården.

libani 'Aurea' 

Barren är lysande gulla när de kommer på våren och övergår sen sakta i fräscht grönt under sommaren. Blir sen gula igen under höst och vinter.

10 m på sikt

libani 'Blue Fountain' 

Mycket förbättrad förgrening och djupare blå färg hos den här selektionen jämfört med varianten ‘Glauca Pendula’.

'Blue Fountain' är en mutant som valdes ut från Cedrus libani ‘Atlantica Glauca’ av Detlef Dierks på plantskolan Dierks Konrad i Bad Zwischenahn/Ekern Tyskland.

libani 'Katere' 

Långa klart blågröna barr som sitter mycket tätt längs horisontella grenar. En dvärg ceder som växer mycket långsamt.

libani 'Glauca' felmärkt? Antagligen C atlantica Glauca-gruppen

Dekorativt, oregelbunden tillväxt. Hängande grenar.  Blå eller silvergrå nålar.

6 - 10 m

Chamaecyparis - ädelcypress

lawsoniana 'Snow White'

En av flera dvärgbarr som togs fram vid Oregon State University på 80-talet 'The Guardian Series'. En cypress med mellangrönt färg och liten cremevit nytillväxt som gör att den ser ut att vara täckt av snö, stardust, enligt en engelsk källa. Små barr och mjuka grenar att ta i.

Tillväxten är långsam men bildar med tiden en konisk form utan att behöva någon formning för att hålla sig kompakt. Om man ändå vill beskära är april eller runt midsommar bästa tiden.

Behöver fuktighetshållande, väldränerad jord.

 

obtusa 'Butterball'

Eddie Rezek of Malverne, New York, Long Island

Klart citrongula skottspetsar på  tätt packade grenar. Bollformad sort med starka färgkontraster mot det äldre mörkt gröna skotten. Ett bra val eftersom den behåller sitt rundade växtsätt och växer mycket långsamt.

Behöver fuktighetshållande, väldränerad jord.

 

obtusa 'Kamarachiba'

En semi-dvärg med ett brett och utbrett växtsätt. Mycket vacker textur och färg. Fint förgrenade grenar som bär ljust guldgröna barr. Barken är delvis synlig på grenarna och ger ett rosa-orange intryck.

Långsamväxande buske ca 60 cm hög och 90 cm bred efter 10 år.

 

Juniperus - enar

procumbens 'Nana'

Japansk krypen

Mycket låg och kompakt växande krypen. Korta och tätt växande sidogrenar ger ett kompakt utseende.

20 cm

squamata 'Blue Star'

Himalayaen, kulturursprung

Kompakt och långsamväxande buske med ett högbyggt utseende. Silverblått, stålblått barr och blå, bärlika kottar

30 cm

Larix Kaempferi 'Diane'

Japansk lärk, Japan

Stam och grenar är förvridna och skruvade. Efter 10 år ca 3 m hög men växer saktatill 7-8 m. Vridna blågröna och mjuka barr

30 cm

Picea - gransläktet

glauca 'Alberta's Globe' syn. 'Haal'

Liten och mycket kompakt växande gran som bildar en något konisk form. Vackert mellangrönt, småttigt barr.

glauca 'Echiniformis'

Halvt klotformad dvärggran med silvrigt grågröna barr.

Växer långs och trivs i ett soligt läge.

> 100 cm

glauca 'Sander's Blue'

En vacker liten, långsamväxande gran. Konisk växtsätt med stålblå barr. Utmärkt kontrastväxt.

> 100 cm

pungens 'Maigold'

Blågran

Vacker nyintroduktion där de nya skotten är lysande gula. Bildar en kon allt eftersom den växer upp

Pinus - tallgransläktet

armandii

Kinesisk silvertall, Burma, S, C och Ö Kina, Taiwan, Armand David 1897

Av kineserna ansedd som en symbol of uthållighet och odödlighet. Barken går hos äldre exemplar från brunt över i en gråaktigt scharlakansröd ton och får med tiden djupa sprickor. Ljust gröna barr som är smala och upp till 16 cm långa. Arten har distinkta och stora kottar som blir 8-15 cm långa och 4-6 cm vida. De stora fröna är ätliga men leder till pinjemun som ger en metallisk smak till mat och som varar i 5-10 dagar.

Trivs på en lätt, väldränerad och sandhaltig jord. Väletablerade exemplar tolererar torka.

> 25  m

banksiana 'Schoodic'

Schoodic Island, Maine, USA

En mycket kompakt mer eller mindre krypande selektion från Schoodic halvön. Barren är korta och smaragdgröna.

60 cm

cembra 'Glauca'

Brödtall, C Europa

Kraftigt blådaggiga barr. Upprättväxande tall som växer långsamt

> 7 m

contorta 'Chief Joseph'

Doug Will of Sandy, Oregon, 1970-talet, vid en älgjakt i Wallowa Mountains, northeastern Oregon

En selektion med lysande gula skott. Will var en expert på tallar och vid åsynen av tallen lär han ha skyndat tillbaka till sin pick-up genom en besvärlig terräng för att hämta en yxa. Med hjälp av den högg han loss tallen ur snö och is och förde den med tillbaka till Willamette Valley där de duktigaste tallförökarna fanns. Bergskedjan, Wallowa mountain, var  hemlandet för Nez Perce folket och deras berömda ledare, Chief Joseph, som 1877 mästerligt stog emot den relokalisering som U.S. Army försökte få till stånd genom en - thousand-mile - jakt tvärs Oregon, Washington, Idaho, Wyoming och Montana vilke gav honom smeknamnet den röde Napoleon i populär pressen vid den tiden.

1,5 - 2 m efter 10 år tillväxten är 15-20 cm per år

contorta 'Taylor's Sunburst'

Dr. Allan Taylor - Boulder, Colorado anges som upptäckaren, 1984 i den vilda delen av Colorado mountains, Indian Peaks Wilderness på ca 2800 meters höjd

Smalt upprättväxande träd med kort och öppet grenverk och typiskt mediumlånga barr i mörkt grönt. Det som gör den här selektionen exceptionell är de nya skotten som har en imponerande guldgul färg som de behåller in på sommaren. Sorten kan verkligen lysa upp under 3-4 månader varje år innan barren sakta tonar över i grönt. months each year, this plant will literalEn extra bonus är körsbärsröda pollenkottar under samma tid som de gula skotten.

ca 2 m efter 10 år och 60 cm vid, nytillväxten är 15 - 20 cm

"a young Lodgepole pine, around 35 feet (10 m) tall. The upper half was a gorgeous,lemon yellow, even in September. The lower half looked like any other lodgepole pine growing in shallow, infertile soil — scraggly and dull yellow-green."

koraiensis 'Blue Ball'

Koreatall - G.D. Böhlje nursery, Westerstede, Tyskland 2000-talet

En dvärgväxande, rund selektion av Koreatall med blå barr. Den årliga tillväxten är väldigt jämn över hela plantan och det resulterar i en blå boll.

Tillväxten är 4 cm i alla riktningar och bollen är ca 40 cm bred och hög efter 10 år.

monticola 'Undulata'

Vit-tall - SV Kanade - Kalifornien

En selektion med grågröna barr som ser ut att vara lockade, undulerade.

nigra 'Molette'

Svarttall, Europa, Österrike

Molette verkar vara en smalt pelarväxande tall med mycket långa och ev något vridna barr.

nigra 'Spielberg'

Svarttall, Europa, Österrike

En naturligt förekommande mutaion av svarttall. Den har långa, något bridna barr i en mättat grön nyans.

parviflora 'Adcock's Dwarf'

Silvertall - Hillier Nursery tidigt 1960-tal

En häxkvastselektion gjord i början av 60-talet. En japansk kultivar som växer något upprätt men trots det har en form som påminner om en glob. Korta blågröna barr som är något vridna adderar till odlingsvärdet. Som de flesta andra kultivarer håller denna sig liten.

> 120 cm på 20 år

parviflora 'Goldilocks'

Silvertall - Hillier Nursery tidigt 1960-tal

En japansk selektion av silvertall som växer långsamt. Barren är klart guldgula och får bäst färg planterad i ett läge med viss skugga. Lyser upp i ett vinterlandskap. Bildar en unik svepande form med flera huvudstammar och ett oregelbundet, löst växtsätt.

parviflora 'Ibo Can'

En selektion som växer väldigt oregelbundet och som blir nästan lika bred som hög. Barren är vackert gråblågröna.

ca 3 x 3 meter

strobus 'Connecticut Slate'

Michigan, USA

Exceptionellt silverblå barr som liknar skiffer i tonen. Bildar en upprätt klump - vad det nu är. En ny selektion.

strobus 'Golden Showers'

En form med gyllengula barr

strobus 'Pendula'

Weymouthtall, NC och Ö Nordamerika

Löst uppbyggt träd med hängande grenar. Behöver bindas upp tills den nått önskad höjd. Sedan kommer den fortsätta sitt hängande växtsätt och bilda en stor och vid form.

Barren är många, långa och blågröna i färgen. Grenarna växer ofta i en svepande form. Blir med tiden ett stort träd men är ett fantastiskt vackert och elegant träd där det får plats.

4 m

wallichiana

Himalayatall, Afghanistan - Himalaya

Extraordinärt långa barr upp till 20 cm långa. De växer 5 och 5 i knippen och barren är silvrigt blå. Unga barr är upprätta men som äldre får de ett hängande utseende

x Schwerinii

Hybridtall, Pinus strobus x  P. wallichiana

En arkitektoniskt spännande tall med att lite spralligt och knixigt växtsätt. Huvudstammen sträcker sig snabbt upp i höjden och sträcker ut långa horisontella grenar med luftiga barrknippen. Blågröna barr sitter i knippen, fem och fem. Barren är påfallande långa, tunna och mjuka. Trädet får dessutom vackra kottar som är långa, smala, något svängda och som hänger lodrätt ned i knippen. Först är de blåaktiga men som mogna blir de varmbruna, betydligt bredare och sitter vanligen kvar på trädet tills nästa omgång kottar mognar.

Sciadopitus verticilliata

Solfjädertall, Japan

Ett litet träd med speciella barr som lockar många odlare. Växer pyramidformat och bär blankt gröna och breda barr som är kransformigt placerade runt grenarna. Barken är mörkbrun och flagnar dekorativt. Mycket långsamväxande.

Soligt till halvskuggigt läge i en väldränerad och lätt mullrik jord.

2 - 3 m

Taxodium distichum

Sumpcypress, SC - NÖ USA

Ett snabbvuxet träd som släpper sina barr på hösten. Oftast ett blickfång på grund av sin gulorangea - rostbruna höstfärg innan dess. Nya och vackert gröna barr på våren ger ett frodigt uttryck.

De växer naturligt i SÖ Nordamerikas mangroveskogar ofta i vattnet. Men i vårt kyligare klimat bör vi odla de betydligt torrare men i kanten av vattendrag så att de kan dricka vid behov.

Växtsättet är kolonnformat. Stammarna är bruna och har ofta grunda men täta sprickor och med långa, kvarhängande barkstrimmor. Utvecklar rotknän nere vid marken när de får tillräckligt med fukt.

Taxus - idegransläktet

baccata 'Cristata'

Långsamt upprättväxande efter 10 år ca 80 cm hög och 20 cm vid

baccata 'David'

Brett pelarformat växtsätt. Barren är mjuka och kantade i gult.

baccata 'Litfaß'

Smalt växande pelaridegran

baccata 'Rushmore'

Oregelbundet, upprätt tillväxt. Kompakt och långsamt växande. Mörkgröna nålar.

cuspidata 'Golden Jubilee'

Nytillväxten är gul och de gröna barren har en tunn ljusare kant

sticklingar av en okänd pelarform

Smalt, pelarformat växtsätt

Thuja occidentalis 'Brobeck's Tower'

Elegant och upprättväxande Thuja med ett smalt växtsätt. Får normalt sett en enda stam

Tsuga canadensis 'Compacta'

En låg kompakt form med något gul-grågrönt barr

En stickling där sorten kommer österifrån. 'Compacta' hittar jag inte i länkar från väst.