natur och trädgård i ord och bild

Acer palmatum – japansk lönn

Acer palmatum – japansk lönn

Acer palmatum, japansk lönn odlas knappt i sin naturliga form. Däremot har en mängd olika selektioner gjorts. Det finns japanska lönnar i väldigt skiftande till exempel bladformer, bladfärger och med skiftande växtsätt. Dessutom är det buskar eller små träd som har flera säsonger under året. Jag vill ha många säsonger och färgskiftena som oftast finns mellan bladutspringet, sommarens bladverk och till sist höstfärgerna är fascinerande. Att de dessutom blommar i olika färger och får näsor som ibland kontraster mot bladens färg ger en extra touch.

Acer palmatum - japansk lönn

De bildar små träd på upp till 4 meter likväl som hängande utbredda buskar som kan likna ett vattenfall eller en svamp rätt placerade. Bladformen är också otroligt varierande. De är såpass många och skiftande att de delas in i olika grupper. Dissectum-Gruppen innehåller alla sorter med fint flikat bladverk. Men förutom den kan sorterna placeras i Amoenum-Gruppen, Linearilobum-Gruppen, Matsumurae-Gruppen och Palmatum-Gruppen. En del menar att A. amoenum är en egen art.

Gemensamt för Acer palmatum

På grund av storleken är de här lönnarna mycket lättplacerade. Höstfärger är väl kanske det de mest förknippas med men många har ett vackert bladutspring i olika färger på våren för att sen oftast ha lugnare nyanser över sommaren.

Odla Acer palmatum

Japanska lönnar passar är utmärkta träd och buskar för små trädgårdar. De trivs generellt i en fuktighetshållande, väldränerad jord med ett lite lägre pH. Läget bör vara lugnt och många utvecklas bäst i halvskugga. Högre upp i Sverige finns andra mer tåliga arter som klarar vinterkyla och -fukt bättre.

THE PICTURES ARE ALL PROTECTED BY © AND ARE NOT TO BE USED WITHOUT MY PERMISSION

'Beni Komachi'

Den rödaste av alla lönnar! Upprättväxande mindre buske som kan bli 1-2m hög och lika bred. Femflikiga, något krusiga blad i lysande laxrosa vid bladutspringet. Gröna nyanser med inslag av rött och vitt under sommaren. Höstfärger i röda och orange toner.  Namnet 'Beni komachii' betyder rödhårig vacker liten flicka.

> 200 cm

'Beni Maiko'

Kompakt och långsamväxande litet träd med lysande korallröda blad som skiftar till grönt under sommaren och blir röda på hösten.

> 150 cm

'Crimson Queen' Dissectum-grp

USA

En svampformad buske som blir 1-2 m hög och än bredare. Smala och mångflikiga blad som slår ut i ljust röda färger som under sommaren övergår i  mörkt rött. Höstfärgerna är lysande klarröda. En av få svampformade lönnar som behåller den röda färgen under sommaren. Många välförtjänta utmärkelser

> 150 cm

'Emerald Lace' - Dissectum-grp

Svampformad buske som kan bli 1-2 m hög och minst lika bred. Skira, mång- och flerflikiga blad som slår ut i ljusgröna färger, får mörkgröna sommarfärger och på hösten övergår bladverket i mörkt röda färger.

> 200 cm

'Emperor 1'

Djupt fem- till sjuflikade röda, lite större blad. En underbar och tålig lönn som påminner om 'Bloodgood', men är lite mer kraftigväxande och som slår ut två veckor senare. Detta minskar risken för skador vid vårfrost. En av de japanska lönnar som bäst bibehåller sin röda färg hela säsongen. Blir lika bred som hög.

> 500 cm

'Goshiki Kotohime'

Detta är en flerfärgad variant av 'Kotohime'. "Goshiki" betyder just fem färger och syftar på sortens flerfärgade blad. Det är en upprättväxande kompakt dvärgform. Mycket små femflikiga blad som är rosa/orangea vid utspring och som över går i grönt med inslag av vitt, rosa och rött.  Vacker gul höstfärg.

> 100 cm

'Hana Matoi' 

Finflikiga blad som är ljusröda i bladutspringet. Övergår sedan  grönt men behåller inslag av rosa, rött och vitt under hela säsongen.  Lysande röd höstfärg.

> 100 cm

'Kamagata'

Små femflikade blad i grönt men med bronsfärgade kanter i bladutspringet. Gula höstfärger. Vacker dvärgform lämplig till bonsai.

> 150 x 150 cm

'Katsura'

Bildar en liten buske med ett brett upprätt växtsätt. Bladen är femflikiga, gulgröna och med orange till röda kanter, som består vilket är ovanligt, och ger en vacker kontrast. Höstfärgen är varmt orangegul.

> 4 m

'Kinshi'

5-7 flikiga trådlika och skira gröna blad. Gula höstfärger.  Påminner om A. Palmatum 'Koto no ito', men har ett luftigare växtsätt.

Grupp 5a

> 200 cm

'Koto No Ito'

Bladen är mycket finflikiga och får en fräsch ljusgrön sommarfärg som övergår i orangea och röda höstfärger.  Hos mig blir den nästan alltid djupt gul - orange

> 400 cm

'Lionheart' Dissectum-grp

Ovanligt upprättväxande för att vara en dissectum sort. Bildar ett litet träd på ca 2 m efter 10 år. Djupt sjuflikade blad. I bladutspringet är bladen purpurfärgade  och övergår sedan till grönt. Vackra blodröda höstfärger sent.

> 200 cm

'Okukuji nishiki'

En upprättväxande, variegerad lönn där bladverket slår ut i ljust grönt med rosa variegering som markerar bladkanterna. Variegeringen övergår i de flesta fall i vitt men en del exemplar behåller både de rosa och de vita inslagen. Höstfärgerna går i röda nyanser.

2,5 x 2,5 m

'Osakazuki'

Gröna och relativt stora blad. Men med spektakulära höstfärger - kanske de mest spektakulära. Bildar ett litet träd eller stor buske. Kan bli ett verkligt smycke om kronan glesas ur när den vuxit ett par år.

> 400 cm

'Phoenix'

Liten välförgrenad buske med upprätt växtsätt. Unga grenar är lysande röda vilket ger vackert vintervärde. Äldre grenar vitstrimmiga. Skarpt rosa blad på våren, mellangröna på sommaren och höstfärger i rött, orange och gult. Nya skott är röda hela sommaren.

> 300 cm

'Pung Kil'

Litet buskträd som klarar vind och varma sommardagar. Barken är mörkt purpurfärgad liksom de trådlikt smala bladen. Bibehåller den djupa bladfärgen hela sommaren och bleknar inte i solen. Lysande röda höstfärger.

> 300 cm

'Red Pygmy'

Upprättväxande japansk blodlönn som blir upp till 2 meter hög på 20 år. Smala lansettliknande blad med röd vårfärg. Det finflikiga bladverket övergår till en purpurröd sommarfärg för att senare få en orangegul höstfärg. Bladen på gammal och ny ved kan ha olika form. På årsskotten kan bladen vara breda och femflikiga och på äldre skott återfår bladen emellertid sitt lansett liknande utseende.

> 200 cm

'Spring Delight' Dissectum-grp

Svampformad liten buske som kan bli 1-2 m hög och ännu bredare. Bladen är smalt flikiga och gröna med röda kanter. Övergår i grönt under sommaren. Höstfärger i orange och rött.

Grupp 4a.

> 200 cm

'Summer Gold'

Tätt upprättväxande busklikt träd med stark tillväxt.  Relativt stora blad i en mycket vacker gyllengul färg. I utspringet är bladspetsarna dessutom orange/röda. Bladen övergår under sommaren i gröngult. Höstfärgen är orangegul.

Grupp 1a

> 400 cm

'Trompenburg'

Smalt sjuflikade blad med med bakåtböjda kanter. Djupt purpurröd i utspringet men övergår i mera grönt under sommaren. Höstfärgen är orangeröd. Litet träd - buske

> 400 cm

'Villa Taranto'

En upprättväxande buske - träd som har ett sirligt och elegant växtsätt. Bladen slår ut i orange och blodröda toner men övergår under sommaren i grönt med röda inslag. Gyllengul höstfärg.

> 400 cm

'Wilson's Pink Dwarf'

Speciella femflikiga blad, i lysande grön-gul-rosa nyanser och med markanta röda spetsar på bladutspringet som varar sommaren igenom. Lysande röd höstfärg. Bildar en kompakt, rundad buske.

> 100 cm