Anemone - släktet är mycket stort och jag har delat upp det för enkelhetens skull. De vanliga vitsipporna och dess systrar som växer ur rhizomer och knölar hittar du under vårblommande lökar och knölar. Här visar jag de som uppträder som perenner, det vill säga de har en rotklump, är örtartade och vissnar ner på hösten. Höstanemon är kanske bästa exemplet men som sagt - släktet är stort.

Anemone perenna sippor - odla

Flera föredrar en mullrik jord som är fuktighetshållande. I vilt tillstånd växer flera i halv- till helskuggiga lägen men kan placeras soligare bara fukttillgången är rätt. Jag tycker de är vackra i lundens vandrande skugga.

Höstanemoner sägs gärna dö första vintern och det är vanligt om man planterar dem i full blom på hösten. De är hårt drivna och gödslade när vi köper dem. Det bästa är att leta i plantskolan på våren eller att be plantskolan ta hem. Då är oddsen att de rotar sig bättre och klarar sig över vintern. Det är en generell regel att plantera höstblommande växter på våren men de här anemonerna verkar extra känsliga.

The pictures are all protected by © and are not to be used without my permission

demissa

Forests, sparse forests, scrub, grassy slopes, streamsides; 3000--5000 m. S Gansu, S Qinghai, W Sichuan, E and S Xizang, NW Yunnan [Bhutan, N India, Nepal, Sikkim]

Handflikiga lite håriga blad bildande tuvor. Vita sippor i en kvast på långa stjälkar

Odlas i ett halvskuggigt läge i stenparti eller grusigt torvparti

30 - 40 cm

'Dreaming Swan'

Kulturursprung

Vackra vita anemoner med en vackert blågrå baksida på kronbladen. Blommar länge

Trivs i en fuktighetshållande, mullrik jord som inte är för våt vintertid. Behöver en hel del sol för att blomma bra.

40 cm, juli - september

drummondi

Stensippa, NÖ Sibirien, Alaska - Kalifornien

Vitblommande anemon med något klockformade blommor och djupt flikiga blad.

väldränerad jord i sol till halvskugga

30 cm, maj

'Elfin Swan'

Kulturursprung

Vackra vita anemoner med en vackert blågrå baksida på kronbladen. Blommar länge

Trivs i en fuktighetshållande, mullrik jord som inte är för våt vintertid. Behöver en hel del sol för att blomma bra.

30 cm, juli - september

hupehensis

Höstanemon, C Kina

Blommoar på höga, styva och lätt håriga stjälkar en bra bit över bladrosetten.  Bladen är oftast 3-5-flikiga, något håriga och gröna till mörkgröna i färgen. Blommorna är rosa, 5-taliga och enkla.

Trivs bäst i en fuktighetshållande, mull- och näringsrik jord som också är sandhaltig. Fungerar bra i lätt skugga men blommar allra bäst i ett soligt läge.

80 cm, augusti - oktober

rivularis

Bäckanemon, Himalaya - Sri Lanka, SV Kina

Handflikiga blad, vita, svartståndade blommor med blå utsidor i elegant flock. Mycket vacker. A. leveillei har jag också sått men kan inte se någon direkt skillnad. Den borde enligt Flora of China listas som A. rivularis ssp. rivularis.

Trivs bäst i en fuktighetshållande, mullrik jord. Vacker i ett halvskuggigt läge.

50 cm, maj - juni

x hybrida 'Honorine Jobert'

Höstanemon med stora vita blommor, lär vara en av eller till och med den vackraste av de vita.

> 100 cm, augusti - oktober