Translation in english further down

Under ‘VÄXTER’ ligger en trädstruktur som du kanske redan märkt. Den är byggd med förebild från plantskolor jag tycker har en tydlig navigeringsstruktur och jag hoppas den upplevs som användarvänlig, det är åtminstone tanken. Så sidindelningen är gjord för att vara någorlunda scroll-vänlig även när jag lägger in fler bilder efterhand. Allt, utom bilder, är direkt extraherat ur min databas. Databas? Ja det är enda sättet att hålla koll på vad jag har. Den är konstruerad så att jag lätt kan extrahera vilka av mina växter som trivs i en lundmiljö, växer i en viss plantering, har en viss färg eller liknande.

Växterna är listade från A till Ö. Jag har valt att samla alla typer av former, varianter, sub-species, hybrider mm under ‘Variety’ för att hålla nere antalet kolumner i databasen.

Bilderna är klickbara och öppnas i ett galleri. Tryck ‘Esc’ för att komma tillbaka till sidan eller stäng med ‘X’ uppe till vänster i galleriet.  Alla bilder är  © skyddade och får inte användas utan mitt tillstånd.

English version

As you may already have noticed the pages under ‘PLANTS, intro’ are built into a tree structure. I’ve looked at home pages for nurseries I like and built a structure with the ambition for the pages to give you a good overview, be easy to navigate and with focus on usability. The ambition is for the pages to be fairly easy to grasp without too much scrolling. That’s why ‘genuses’ that I have a number of species from have been broken out. Eventually, perhaps not everyone, but far more plants in the database will have photos added to them. The database is constructed so that I can easily extract plants with a specific colour, type (tree, bush, etc) or needs on environment such as; woodland, border. This helps to list for instance all grasses on one page here.

I’ve created an unorthodox column in the database called variety. It collects all forms, varieties, sub-species, hybrids etc. This is to keep down the number of columns otherwise needed.

Pictures… ..click on any picture and they will open in a gallery-format. To close the gallery click ‘X’ in the upper left corner or press the ‘Esc’ button.

The pictures are all protected by  © and are not to be used without my permission.

Leave a Reply