natur & trädgård i ord och bild

Barrträd & -buskar ger form och grönska vintertid

Barrträd & -buskar i min trädgård

Larix kaempferi 'Diana'Barrträd liksom Rhododendron tillför färg och struktur till en vintertrött västkustträdgård. Det finns fler släkten än olika tallar och granar som idegran till exempel. Många är tacksamma att klippa och forma fritt. Jag har tidigare haft tomter där tallar växt naturligt och jag har därför inte odlat jättemånga barrväxter. Men jag tycker mer och mer om deras olika barr i blågrått, gult och mörkgrönt, vackra kottar och en del släkten med vacker höstfärg.

The pictures are all protected by © and are not to be used without my permission

Abies koreana 'Brevifolia'

Cedrus libani 'Glauca' felmärkt? Antagligen C atlantica Glauca-gruppen

Dekorativt, oregelbunden tillväxt. Hängande grenar.  Blå eller silvergrå nålar.

6 - 10 m

Cunninghamia lanceolata

Mandaringran, S och C Kina

Barren är städsegröna, linjära och avsmalnande i topparna, 2,5 - 7,5 cm långa. Skinande mörkt gröna på ovansidan. Barken är gråbrun och oregelbundet fjällig och flagnande. Koniskt växtsätt. Tveksamt härdig

Juniperus squamata 'Blue Star'

Himalayaen, kulturursprung

Kompakt och långsamväxande buske med ett högbyggt utseende. Silverblått, stålblått barr och blå, bärlika kottar

30 cm

Larix Kaempferi 'Diane'

Japansk lärk, Japan

Stam och grenar är förvridna och skruvade. Efter 10 år ca 3 m hög men växer saktatill 7-8 m. Vridna blågröna och mjuka barr

30 cm

Pinus cembra 'Glauca'

Brödtall, C Europa

Kraftigt blådaggiga barr. Upprättväxande tall som växer långsamt

> 7 m

Pinus nigra 'Molette'

Svarttall, Europa, Österrike

Molette verkar vara en smalt pelarväxande tall med mycket långa och ev något vridna barr.

Pinus nigra 'Spielberg'

Svarttall, Europa, Österrike

En naturligt förekommande mutaion av svarttall. Den har långa, något bridna barr i en mättat grön nyans.

Pinus strobus 'Pendula'

Weymouthtall, NC och Ö Nordamerika

4 m

Pinus wallichiana

Himalayatall, Afghanistan - Himalaya

Extraordinärt långa barr upp till 20 cm långa. De växer 5 och 5 i knippen och barren är silvrigt blå. Unga barr är upprätta men som äldre får de ett hängande utseende

Pinus x Schwerinii

Hybridtall, Pinus strobus x  P. wallichiana

En arkitektoniskt spännande tall med att lite spralligt och knixigt växtsätt. Huvudstammen sträcker sig snabbt upp i höjden och sträcker ut långa horisontella grenar med luftiga barrknippen. Blågröna barr sitter i knippen, fem och fem. Barren är påfallande långa, tunna och mjuka. Trädet får dessutom vackra kottar som är långa, smala, något svängda och som hänger lodrätt ned i knippen. Först är de blåaktiga men som mogna blir de varmbruna, betydligt bredare och sitter vanligen kvar på trädet tills nästa omgång kottar mognar.

Taxus baccata 'Litfaß'

Smalt växande pelaridegran

Taxus baccata 'Rushmore'

Oregelbundet, upprätt tillväxt. Kompakt och långsamt växande. Mörkgröna nålar.

Taxus cuspidata 'Golden Jubilee'

Nytillväxten är gul och de gröna barren har en tunn ljusare kant