natur & trädgård i ord och bild

Julrosor, Helleborus niger och namnsorter av den, blommar från tidig vårvinter eller om man bor i en bra zon ibland redan före jul. Hos mig beror det på hur lång och varm hösten är men de sista åren visar sig de första blommorna ofta i december. Visserligen lite tilltufsade men ändå…

En annan sort som blivit populär är de så kallade orientalishybriderna, H. x hybridus, som finns i ett stort färgspektra. De bildar pampiga ruggar med vackra, mörkt gröna blad om de lämnas ifred. Blommorna är vita via rosa över till rött och till och med nästan svart och numera grönt. Men hybridiseringsarbetet är intensivt och nya färger för julrosor dyker upp. 2017 sådde jag hybrider i aprikos, persika och kraftigt gula både enkla och dubbla former.

Odla julrosor

Det finns många, många Helleborus som är tacksamma och lättodlade. Alla orientalishybrider som ska kallas Helleborus x hybridus är lätta att etablera. Arter kan vara lite besvärligare. Generellt för alla julrosor gäller att de inte bör planteras om för ofta utan kan tvärtom lämnas ifred länge.

De är lätta att fröså bara man sår fröna färska. Lagrade frön tappar i grobarhet mycket snabbt.

The pictures are all protected by © and are not to be used without my permission